Dunakeszi Városi Nyári Napközis Tábor

TÁJÉKOZTATÓ

a városi nyári napközis tábor működéséről, szabályairól
Időpont: 2024. július 1 – 2024. augusztus 09.
Jelentkezési határidő: 2024.04.15. – 2024.05.17.
Turnusok: I (2024.07.01.-07.05.), II (2024.07.08.-07.12.), III (2024.07.15.-07.19.),
IV (2024.07.22.-07.26.), V (2024.07.29.-08.02.) és VI (2024.08.05.-08.09.)

Az idén is élményekben gazdag vakációról szeretnénk gondoskodni a Dunakeszin élő általános iskolás gyermekek számára; ezért a városi tábor idén is megnyitja kapuit a kalandra vágyó gyermekek előtt! Cím: VSD Nyíltvízi Edzőközpont, Dunakeszi, Duna sor 29.
A tábor naponta 11 órát üzemel: Hétfőtől – péntekig, 7:30-tól – 15:30 óráig; Ügyelet: 6:30-tól és du. 15:30-tól – 17:30-ig.

Táborvezető: Rákos Nikoletta. Elérhetősége: tel.: 06-20/ 326 4333

1. Tájékoztatjuk, hogy a tábor befogadóképessége férőhely tekintetében korlátozott.
2.
Minden jelentkező maximum 3 turnusra jelentkezhet.
3.
Az iskoláskorú óvodások jelentkezését csak abban az esetben fogadhatjuk el, ha nagyobb testvére jelentkezett ugyanarra a turnusra.
4.
A táborba csak Dunakeszin lakó vagy dunakeszi általános iskolába járó gyerekeket fogadunk.
5.
Az általános iskola 1-6. osztályos tanulói vehetnek részt a táborban.
6.
SNI gyerekeket a táborunk nem tud fogadni, mivel nem tudjuk biztosítani az ilyen nehézségekkel küzdő gyerekek szakszerű ellátását.
7.
A turnusokat a táborvezető a jelentkezések beérkezésének sorrendjében tölti fel.
8.
Amennyiben férőhely hiányában nem biztosítható adott turnusban a gyermek táboroztatása, a szervezők e-mailben jelzik azt a szülő felé.
9. A táborozás ideje alatti utólagos jelentkezések elfogadására csak szabad férőhely esetén van lehetőség.
10.
A táborozás ideje alatt jelentkezni a táborvezetőnél lehet.

A táborba jelentkezni a következő linken lehet: online jelentkezési lap. Az étkeztetés biztosítását utólagos jelentkezés esetén, legkorábban az Étkezési Csoportnál történő jelentkezés és az étkezési számla kiegyenlítését követő harmadik naptól tudjuk biztosítani.

Költségek, befizetés rendje:

1. A tábor eszközhasználati díja 6.000.-Ft/hét/fő.
Étkezési kedvezményre jogosult és ingyenesen étkező gyermekek részére az eszközhasználati díj: 3.000.-Ft/hét/fő

2. Tábori étkezési díj: 6.375,- Ft/ hét/fő (1.275.-Ft/nap/fő), amely napi háromszori étkezést tartalmaz.

A tanévben étkezési kedvezményre jogosult gyermekeknek a tábori étkezési díjra is érvényes a kedvezményük, amennyiben a kedvezményre jogosító időszak lefedi a tábori részvétel idejét. A kedvezményt az eszközhasználati díj vonatkozásában is kiterjeszti Dunakeszi Város Önkormányzata (fél árban vehető igénybe). A térítésmentesen étkezőknek a tábori jelentkezéshez, az ingyenességről szóló sorszámozott igazolást szükséges átvenni az Étkezési Csoportnál. Diétás étkezési igényt az Étkezési Csoportnál kell jelezni.

A tábori eszközhasználati díj befizetése az Étkezési Csoport által kiállított, az étkezési díj befizetéséről szóló igazolás bemutatásával lehetséges.

Az igényelt, illetve az időközben új igényként választott turnus(ok) étkezési díját a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt 3 munkanappal kell befizetni a DÓHSZK Étkezési Csoport pénztárában. Az eszközhasználati díj befizethető a tábor helyszínén is, a tárgyhét hétfőin 07.00 és 09.30 között a fenti feltételek szerint.

Az étkezési díjak befizetésére kizárólag személyesen és készpénzben a DÓHSZK Étkezési Csoport pénztárában van lehetőség (2120 Dunakeszi, Vasút u.11), annak nyitva tartási idejében (Ügyfélfogadási rend megtalálható a Szülői felületen: https://dunakeszi.makof.hu). Közös befizetésre (eszközhasználat + étkezési díj) ugyanott, június 24. 14.00-18.00 között van lehetőség. A befizetésről sorszámozott igazolást állít ki a DÓHSZK Étkezési Csoport, melyet a tábor első napján kell bemutatni/leadni a Táborvezetőnek.

Az étkezés lemondását legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanap, reggel 9.30 óráig lehet megtenni a tanévben megszokott rend szerint. Bővebb információ a szülői felületen megtalálható.

Jelentkezés lemondása: turnus változtatás/lemondás esetén írjon a dunakeszi.varositabor@gmail.com e-mail címre

 • Teljes turnus étkezésének lemondása:
  A részvétel lemondásáról legkésőbb 2 héttel az igényelt turnus kezdőnapja előtt értesíteni kell a DÓHSZK-t és az Étkezési Csoportot.

Az étkezés lemondását minden esetben az etkezesmodositas@gmail.com e-mail címen DÓHSZK Étkezési Csoportjának kell jelezni, vagy személyesen. A határidőben le nem mondott napok étkezési díjait nem áll módunkban visszatéríteni. A lemondási rend megegyezik az év közbeni jelzési renddel (tárgynapot megelőző munkanap reggel 9.30 óráig beérkezett jelzéseket tudja a rendszer kezelni).

 • A turnuson belül egy-egy nap(ok) étkezésének lemondása:
  Az étkezés lemondását minden esetben a DÓHSZK Étkezési Csoportjának kell jelezni. A határidőben le nem mondott napok étkezési díjait nem áll módunkban visszatéríteni. A lemondási rend megegyezik az év közbeni jelzési renddel (tárgynapot megelőző munkanap reggel 9.30 óráig beérkezett jelzéseket tudja a rendszer kezelni). Határidőben történő jelzés esetén visszatérítjük az igazolt, befizetett összegeket.

Egészségi állapotot igazoló nyilatkozat leadási rendje, betegség igazolás:
A tábor igénybevételéhez, a gyermek egészségi állapotáról szóló szülői igazolást a tábor megkezdésének első napján szíveskedjenek leadni a táborvezetőnek! A gyermekek egészségvédelme érdekében beteg gyermek nem látogathatja a tábort!
A tábor igénybevételének feltétele a sorszámozott étkezési díj befizetését igazoló bizonylat bemutatása, melyet a készpénzes befizetést követően a DÓHSZK Étkezési Csoport állít ki, és amit a Táborvezetőnek a tábor megkezdésekor kell be mutatni.

Táborba érkezés rendje:
A táborba jutáshoz igénybe lehet venni a helyi buszjáratot, melyet az önkormányzat a nyári táboroztatás ideje alatt biztosít a táborozók számára. Csoportos indulás reggelente 7.40 órakor a Béke utcai buszmegálló (Dunakeszi Gyártelep Vasútállomásnál) mögötti játszótérről. A tábor végén 16.05 órakor csoportos érkezés ugyanide. A táborba jutás önköltséges! (menetrend a városi honlapon)

Érkezési idő: 6.30 – 8.00 óra között.

Kérjük a szülőket, amennyiben gyermekük egyedül közlekedhet, szíveskedjenek írásban jelezni a táborvezetőnek!
A helyi programok ingyenesek!

Dunakeszi, 2024. április 12.                                                            Dunakeszi Óvodai Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

Letölthető dokumentumok:

Szünidei nyári tábor egészségügyi nyilatkozat

 

 

Óvodai beiratkozások Dunakeszin 2024-2025

HIRDETMÉNY

Dunakeszi Város Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményekre vonatkozóan a 2024/2025-ös nevelési évre, az óvodai jelentkezések időpontja

2024. április 22-23-án (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óráig lesz.

A beíratás helye: DÓHSZK Eszterlánc Óvoda, Budai Nagy A. u. 4-8.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható Dunakeszi Város honlapján, valamint Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
– a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2024. október 31-éig a harmadik életévét betölti. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezése, akik 2024. november 1. és december 31. között lesznek három évesek, folyamatosan történik az aktuális időpontban.

az óvodai jelentkezési lap városi honlapról (dunakeszi.hu), valamint a DÓHSZK (dohszk.hu) honlapjáról, valamint az óvodai honlapról (eszterlancovoda.gportal.hu) letölthető:

ONLINE ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP 2024/2025 nevelési évre

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) – Dunakeszi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Az óvodavezető 2024. május 23-áig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz Dunakeszi Város Önkormányzata felé.

Dunakeszi Város Önkormányzata

Bölcsődei jelentkezési tájékoztató 2024-2025

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre a bölcsődei jelentkezés időpontja: 2024. március 1- április 30.

Helyszíne:

DÓHSZK Kincsem Bölcsőde
2120 Dunakeszi Kincsem u. 12.

Ügyfélfogadás:

szerdai napokon 8-17 óráig

További felvilágosítás:

Kiss Józsefné bölcsődevezető

Elérhetőségek

hszk.felveteliiroda@gmail.com

06/70/3315881

 

A kérelemhez az alábbiakat kérjük csatolni:

   • mindkét szülő munkáltatói igazolása
   • védőnői javaslat
   • jövedelem nyilatkozat

A jelentkezéskor bemutatandó dokumentumok:

   • gyermek Taj kártyája
   • gyermek születési anyakönyvi kivonata
   • a gyermek és mindkét szülő lakcímkártyája

Bölcsődei jelentkezési lap 2024 – 2025

 

Bölcsődék, óvodák nyári zárva tartásának időpontja 2024

 

s. sz. Bölcsőde neve Nyári zárás, nagytakarítás Ügyeletet tart
1. Napsugár Bölcsőde 2024.07.01-07.26. Csillagszem Bölcsőde
2. Kincsem Bölcsőde 2024.07.01-07.26. Százszorszép Bölcsőde
3. Csillagszem Bölcsőde 2024.07.29-08.23. Napsugár Bölcsőde
4. Százszorszép Bölcsőde 2024.07.29-08.23. Kincsem Bölcsőde

 

s. sz. Óvoda neve Nyári zárva tartás Ügyeletet tart
1. Eszterlánc Óvoda 2024.07.01-07.26. Alagi Tagóvoda
2. Alagi Tagóvoda 2024.07.29-08.23. Eszterlánc Tagóvoda
3. Kerekerdő Tagóvoda 2024.07.01-07.26. Alagi Tagóvoda
4. Aranyalma Tagóvoda 2024.07.01-07.26. Alagi Tagóvoda
5. Aranyalma Tagóvoda 2024.07.29-08.26. Kerekerdő Tagóvoda
6. Gyöngyharmat Tagóvoda 2024.07.29-08.23. Játszóház Tagóvoda
7. Játszóház Tagóvoda 2024.07.01-07.26. Gyöngyharmat Tagóvoda
8. Piros Tagóvoda 2024.07.29-08.23. Meseház Tagóvoda
9. Meseház Tagóvoda 2024. 07.01-07.26. Piros Tagóvoda