Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Dunakeszi Város Önkormányzata

Székhely: 2120 Dunakeszi Fő út 25.
Levelezési cím: ua.
Központi telefonszám: 06-27-542-800
E-mail: jegyzo@dunakeszi.hu
Honlap: www.dunakeszi.hu

Oktatási Hivatal

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
E-mail: info@oh.gov.hu
Központi telefonszám: (36-1) 374-2100
Központi fax szám: (36-1) 374-2499
Honlap: www.oktatas.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztály

Levelezési cím: 1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Telefonszám: (1) 236-4140
E-mail: gyamhivatal@pest.gov.hu