A szerv irányítása

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Feladat Név Beosztás Telefon E-mail
Óvodai neveléssel kapcsolatos ügyek (felvétel, beiratkozás, kiiratkozás, felmentés, felvételi körzethatárok, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása)  Faith Éva szakmai igazgató, intézményvezető-helyettes 06-27-341-802 eszterlanc@invitel.hu
 Kocsisné Mirkovszki Judit szakmai igazgató helyettese 06-27-341-802 eszterlanc.judit@gmail.com
 Becze Ágnes szakmai igazgató helyettese 06-27-341-802 eszterlanc.agi@gmail.com
Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egységei Gál Gellért Ákos szakmai igazgató, intézményvezető-helyettes 06-27-547-770 hszk@dunakeszi.hu; gal.gellert@dunakeszi.hu
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egység
Családgondozás
Segítő szolgáltatások közvetítése a kliensek felé
Városi család- és gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése
Veszélyeztető és krízishelyzet észlelő rendszer működtetése
Segítő beszélgetések szociális, mentális veszélyeztető helyzet estén
Szabó Angéla szakmai egység vezető 06-27-547-770 csaladsegito.hszk@dunakeszi.hu
Járási Szolgáltatási Szakmai Egység
Dunakeszi Járás területén lévő gyermekvédelmi rendszer működtetése, összehangolása.
Kapcsolattartási ügyelet (szülő – gyermek (nagyszülő-gyermek) közötti kapcsolattartás
Utcai/lakótelepi szociális munka – csellengő gyerekek feltérképezése
Készenléti szolgálat – információnyújtás a nyitvatartási időn túl az alábbi telefonszámon: +36 30/384-2838
Pszichológiai, jogi, mediátori, családterapeuta tanácsadás
Gombkötőné Szabó Eszter szakmai egység vezető 06-27-547-770 információnyújtás a nyitvatartási időn túl az alábbi telefonszámon: +36 30/384-2838 gyermekjolet.hszk@dunakeszi.hu
Bölcsődei felvételi ügyek Kiss Józsefné bölcsődevezető 06-70-331-5881 hszk.felveteliiroda@gmail.com
Bölcsődei, óvodai, iskolai étkezéssel kapcsolatos ügyek (igénybejelentés, lemondás, ingyenes bölcsődei, óvodai étkezéssel kapcsolatos nyilatkozatok, térítési díj befizetés, elszámolás, egyeztetés) Boruzs Anita étkezési csoportvezető 06-27-504-022;

06-70-699-4970

etkezesmodositas@gmail.com
Könyvtári szolgáltatások

A városi könyvtár és fiókkönyvtára szolgáltatásait felnőttek és gyermekek is igénybe vehetik. Korszerű számítógépes kölcsönzési rendszer segítségével könyveket és nem hagyományos dokumentumokat (CD, CD-ROM, DVD) kölcsönözhetnek, wifi és internet szolgáltatást használhatnak. Számítógépes katalógusban tájékozódhatnak a könyvtár állományáról, és a webportálon keresztül könyvtári ügyeiket (hosszabbítás, előjegyzés, foglalás) akár otthonról is intézhetik. Helyben kutathatják a helytörténeti gyűjtemény dokumentumait, valamint rendezvényeken vehetnek részt.

Lőrincz Róbert szakmai igazgató, intézményvezető-helyettes 06-27-341-853,

06-27-351-516

dkvk@mail.dkvk.hu