Városi tábor a Balatonon 2023 – Betelt

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Az április közepén meghirdetett Dunakeszi Városi Nyári Napközis Tábor 2023 mind a hat turnusára az összes hely betelt.
Sajnálattal közöljük, hogy a mai naptól több jelentkezést nem áll módunkban fogadni.

2023. május 3.

A szervezők

Dunakeszi Városi Nyári Napközis Tábort

Kedves Szülők!

Dunakeszi Város Önkormányzata 2023-ban is megszervezi a Dunakeszi Városi Nyári Napközis Tábort.

A tábor 2023. július 03. és augusztus 11. között színes programokkal, tartalmas időtöltéssel várja a diákokat a korábbi, megújult táborhelyszínen, a Duna parton (Duna sor 32.).

A jelentkezési lapot a városi honlapon, az iskolák honlapjain, valamint az Étkezési Csoport szülői felületén (https://dunakeszi.makof.hu) találják.

Letölthető dokumentumok:

Városi tábor a Balatonon 2023

Városi tábor a Balatonon

Dunakeszi Város Önkormányzata hagyományteremtő céllal idén először városi gyermektábort hirdet a saját üdülőjében, Balatonakarattyán. A Balatoni Ifjúsági Tábor (BIT) várja a 9-13 év között dunakeszi általános iskolás gyerekeket 2023. augusztus 14-21-ig. Garantált a vízparti pihenés, szórakozás, játék és sport pedagógusok felügyeletével. A táborozó gyermekek számára a fürdés és sport mellett kézműves és egyéb tematikus programokon való részvétel is biztosított lesz.

A részvételi díj 70.000,- forint, amely tartalmazza az oda- és visszautat, a napi háromszori étkezést, a szállást és a foglalkozások díjait.

A részvételi szándékot a szervezők egy előzetes jelentkezési lappal mérik fel, amelynek beérkezési határideje 2023.05.10.

Beküldési cím: sportigazgatosag@dunakeszi.hu

Az elbírálás eredményéről a szervezők válasz e-mailben értesítik a szülőket. Sikeres jelentkezés esetén a hivatalos jelentkezési lap is csatolva lesz.

Az előzetes jelentkezési lap itt letölthető.

Óvodai beiratkozás 2023-2024

Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás időpontja a 2023/24-es nevelési évre vonatkozóan 2023. április 24-én és 25-én lesz.

A beíratás helye: DÓHSZK Eszterlánc Óvoda, Budai Nagy A. u. 4-8.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható Dunakeszi Város honlapján, valamint Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2023. október 31-éig a harmadik életévét betölti. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezése, akik 2023. november 1. és december 31. között lesznek három évesek, folyamatosan történik az aktuális időpontban.

Az óvodai jelentkezési lap itt elérhető.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) – Dunakeszi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Az óvodavezető 2023. május 25-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz Dunakeszi Város Önkormányzata felé.

Bölcsődei beiratkozás 2023-2024

Bölcsődei beiratkozás

Bölcsődei beiratkozás időpontja a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozóan 2023. március 1. és április 30. között lesz.

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap a csatolt mellékletből, vagy a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár oldaláról letölthető. A dokumentumok beszerzése után a Kincsem Bölcsődében (Dunakeszi 2120 Kincsem u. 12.) lehet beadni a jelentkezést szerdai napokon 8-17 óráig, vagy elektronikus úton, a hszk.felveteliiroda@gmail.com e-mail címen.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

  • védőnői javaslat
  • mindkét szülőtől munkáltatói igazolása
  • jövedelem igazolás

A jelentkezéskor bemutatandó dokumentumok:

  • gyermek Taj kártyája
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek és mindkét szülő lakcímkártyája

További felvilágosításért a bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatban Kiss Józsefnéhez fordulhatnak (06-70/331-5881),

Bölcsődei jelentkezési lap 2023 – 2024